/* Tooltip text */ .tooltip .tooltiptext { visibility: hidden; width: 0px; background-color: transparant; color: #111; text-align: center; padding: 5px 0; border-radius: 0px;
top of page

Vasculaire chirurgie

Sinds de oprichting van Krijnen medical Innovations zijn wij sterk vertegenwoordigd binnen de vaatchirurgie. Wij zien het als een missie om de vaatchirurg van het begin tot einde van zijn ingreep te kunnen bedienen. 


Dit houdt in dat wij een uitgebreid portfolio hebben. 


Te denken valt aan instrumentarium, voor zowel het reguliere als het zeer fijne chirurgische werk, verschillende typen implantaten waaronder biologische prothesen en patches, maar ook katheters, loupebrillen en Led OK-verlichting.

bril.png

Biological grafts

bril.png

Instruments

bril.png

Patches

bril.png

Headlights

bril.png

Loupes

bril.png

Retractors

bril.png

Radiopaque ePTFE

bril.png

externe stent AV access

bril.png

Ultrasonic woundcare

bril.png

Disposables

Mocht u meer informatie willen ontvangen of heeft u nog vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

U vindt het contactformulier onder deze link.

bottom of page